buraya bişeyler buraya daa

Microsoft Visual Basic 6.0 Working Edition

Microsoft firmas? taraf?ndan geli?tirilen Visual Basic, atas? olan QBASIC derleyicisinin geli?tirilmi? ve Windows ortam?na uyarlanm?? olan sürümü olarak adland?r?labilir. Windows ortam?na uyarland??? için de Nesneye Yönelimli bir dildir. VBX kontrollerini destekleyen ilk dillerden biridir. VBasicde, 1.0 sürümünden 6.0 sürümüne kadar bir çok yenilik ve de?i?iklik olmu?tur. Bunlardan biri de, arayüzünün güçlü ve etkili bir görünüm kazanmas?d?r. Visual Basic, devaml? geli?ti?i bu süre sonunda yüksek hızl? uygulamalar, OLE serverlar, ActiveX kontrolleri ve daha bir çok ?ey geli?tirilebilecek hale gelmi?tir. Microsoft Windows için program geli?tiren programc?lar?n yüzde yirmibe?i Visual Basici tercih etmektedirler. Visual Basici en popüler programlama dillerinden biri yapan en önemli nedenlerden biri de büyük olas?l?kla kolay olmas?d?r. Visual Basic de program yazmak için çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekmez. Sadece kontrolleri form üzerine yerle?tirmek ve kodu yazmak yeterli. K?saca Visual Basic, programc?y?, program?n kullan?c?ya yans?yan ?ekli için kod yazmak zorunda b?rakmayan bir dildir. Program katılımsız olarak yapılmıştır siz sadece setup dosyasını açın. Kendisi arka planda yükeleyecektir.(Not program Windows un kurulu olduğu diske yüklenecektir...
http://www.kullansak.com/templates/www.kullansak.com/images/indir.gif
   
 

  Link Takas Link Takas Link Takas Link Takas Link Takas Link Takas Bs-Aktif
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=